Обявени нормативни актове

Сортиране на данни
Публикувановъзходящо сортиране Описание
02.09.2019 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
02.08.2019 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
08.05.2019 Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас
08.05.2019 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
01.04.2019 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
01.04.2019 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти“
01.04.2019 Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
01.04.2019 Наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
05.03.2019 Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове от Община Бургас
01.02.2019 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бургас
01.02.2019 Наредба за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
21.12.2018 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
05.11.2018 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
28.09.2018 Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас
30.08.2018 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приложение 5, Раздел ХI,I „Услуги, предоставени от училища“
06.08.2018 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас
29.06.2018 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Бургас
29.06.2018 Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
30.04.2018 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
30.04.2018 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
30.03.2018 Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
30.03.2018 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас
22.12.2017 Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
22.12.2017 Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
22.12.2017 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
01.12.2017 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
01.12.2017 Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия, включени в календара на Община Бургас
31.07.2017 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
03.07.2017 Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона“
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.