• Решения

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №1 от дата 03.11.2015 година

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 1

от проведеното на 03.11.2015 година заседание 

ДНЕВЕН РЕД

1.Избор на председател на Общинския съвет, съгласно чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.

2.Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.

---------------------------------------------------------------------------------

1.Избор на председател на Общинския съвет, съгласно чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.

РЕШЕНИЕ:

Избира Костантин Йорданов Луков за Председател на Общински съвет Бургас мандат 2015 – 2019.

---------------------------------------------------------------------------------

2.Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.

РЕШЕНИЕ:

1. Избира временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него в състав от седем общински съветници: Димитър Илиев Людиев, Костантин Йорданов Луков, Георги Петров Дракалиев, Станимир Димитров Апостолов, Евгений Николов Мосинов, Георги Дражев Атанасов и Константин Живков Бачийски.

---------------------------------------------------------------------------------

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                           НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Бургас: 

                                                                                                      Костантин  Луков

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
2602
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.