• Дневен ред
  • Заседание

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №11 ОТ ДАТА 12.05.2016 ГОДИНА

ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-4733 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Свикване на извънредна сесия и вземане на решение за определяне представител на Община Бургас в общо събрание на акционерите на „МБАЛ- Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

2. ОбС 08-00-4751 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министерския съвет на Република България за безвъзмездно предоставяне на войскови терени, в землището на с. Равнец, гр. Бургас с отпаднало предназначение 

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1031
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.