• Проект на дневен ред
  • Заседание
  • Новини

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №11 ОТ ДАТА 12.05.2016 ГОДИНА

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.34, ал.2 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 12.05.2016 година  (четвъртък) от 10:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-4733 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Свикване на извънредна сесия и вземане на решение за определяне представител на Община Бургас в общо събрание на акционерите на „МБАЛ- Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

КОСТАНТИН ЛУКОВ
Председател на Общински съвет – Бургас

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ: 

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
1210
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.