21.06.2019 - 10:59

Крайният срок за входиране на докладни записки е 12.07.2019 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 30.07.2019 г. (вторник) . Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2,...

13.06.2019 - 13:24

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ От м. юни, 2019 г. заседанията на Общински съвет – Бургас ще се провеждат в сградата на Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“.

06.06.2019 - 11:14

СЪОБЩЕНИЕ От 1-ви юни стартира втората сесия за 2019 година за кандидатстване съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни...

29.05.2019 - 16:39

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В изпълнение на решение по т.4 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 28.05.2019 г., отразено в Протокол №57: Общински съвет...

22.05.2019 - 15:15

ПОКАНА за обществено обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Бургас На основание на чл.44, ал.1, т.т.5;7; от ЗМСМА и във връзка с чл. 44, ал.4 на Наредба за условията и реда за...

21.05.2019 - 14:00

Крайният срок за входиране на докладни записки е 07.06.2019 г. (петък). Заседанието на ОбС ще се проведе на 25.06.2019 г. (вторник). Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в зала №2,...

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.