ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДРАКАЛИЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДРАКАЛИЕВ
  • ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 13.06.1971 г.
Професия: икономист
Образование: висше - магистър
Чужди езици: английски, руски
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: мандат 1999-2003 г.; мандат 2003-2007 г.
Акцент през мандата: общинска собственост, инвестиции, правни въпроси
Тел. за контакти: 0882 291 051
E-mail: g.drakaliev@burgascouncil.org
Участие в комисии:
Постоянна комисия по общинска собственост и инвестиционна политики - зам.-председател
Постоянна комисия по правни въпроси - зам.-председател

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ:

Доклад № 08 - 00 4007 / 06.11.2015 г. от Георги Петров Дракалиев - председател на Временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 4050 / 12.11.2015 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Побратимяване на гр. Бургас и гр. Ла Сейба, Хондурас

Докладна записка № 08 - 00 4126 / 02.12.2015 г. от Георги Петров Дракалиев - председател на Временната комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 4616 / 07.04.2016 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 4722 / 04.05.2016 Г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 4944 / 10.06.2016 Г. от Георги Дракалиев, Галя Василева, Калояна Живкова - общински съветници, относно: Награждаване с отличие на Община БургасДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 5326 / 06.10.2016 Г.

Докладна записка № 08 - 00 5326 / 06.10.2016 г. от Георги Дракалиев, Димитър Людиев и Тодор Колев - общински съветници, относно: Изграждане на монумент, увековечаващ средновековното минало на Бургас

Докладна записка  № 08 - 00 5426 / 10.11.2016 г. от Георги Дракалиев и Антон Вечерников - общински съветници, относно: Награждаване с отличия на Община Бургас

Докладна записка  № 08 - 00 5309 / 05.10.2016 г. от общински съветници от политичекс партия ГЕРБ, относно: Приемане на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 5527 / 02.12.2016 г. от група общински съветници, относно: Провеждане на национална научна конференция на тема "Българските бежанци в нашата памет"

Докладна записка № 08 - 00 5659 / 13.01.2017 г.  от Георги Дракалиев - общински съветник, относно:  Включване на тържествена дата в културния календар на Община Бургас

Предложение № 08 - 00 5503 / 28.11.2016 Г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Приемане на Декларация против изграждането на бежански центрове от отворен и затворен тип и заселване на нелегални имигранти на територията на Община Бургас

Питане № 08 - 00 5368 / 18.10.2016 Г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Преместване на СУ "Йордан Йовков"

Питане № 08 - 00 5733 / 31.01.2017 Г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Незаконна пристройка към джамия в к-с "Възраждане", гр. Бургас

Докладна записка № 08 - 00 5861 / 10.03.2017 Г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 6011 / 07.04.2017 Г. от Група общински съветници от ПП "ГЕРБ", относно: Разширяване и обогатяване и подпомагане обучението на студенти в IT сектора - от Университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Бургаски свободен университет

Докладна записка № 08 - 00 6137 / 12.05.2017 г. от Калояна Живкова Петкова, Костантин Йорданов Луков, Димитър Илиев Людиев и Георги Петров Дракалиев, относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Световно първенство по шахмат за девойки в Монтевидео, Уругвай и на Европейско първенство по шахмат за девойки в Мамая, Румъния на състезателката на ШК „Бургас 64” Нургюл Салимова

Докладна записка № 08 - 00 6278 / 14.06.2017 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Удостояване с отличие на Община БургасДокладна записка № 08 - 00 6614 / 10.10.2017 г. от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Награждаване с отличие на Община Бургас

Питане № 08 - 00 6504 / 23.08.2017 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно:  Незаконно строителство в кв.Рудник, гр. Бургас

Питане № 08 - 00 6683 / 20.10.2017 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Поддръжка и почистване на детска площадка в к-с "Зорница"

Питане № 08 - 00 6793 / 17.11.2017 г. от Георги Дракалиев- общински съветник, относно:  Недопустимият вид на монумента, посветен на загиналите в Балканската, Първата и Втората световни войни

Питане № 08 - 00 6794 / 17.11.2017 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Състоянието на площада пред главния вход на Държавна опера - Бургас

Докладна записка № 08 - 00 6834 / 01.12.2017 г. от Група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

Питане № 08 - 00 7034 / 30.01.2018 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Осъществяване на проекти по „джендър образование“ в бургаските училища

Докладна записка № 08 - 00 7224 / 26.03.2018 г. от Костантин Луков, Георги Дракалиев, Димитър Людиев, Калояна Живкова - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изготвяне на извънреден приоритетен график за работа на общинската мобилна лаборатория за качество на атмосферния въздух (КАВ)

Докладна записка № 08 - 00 7300 / 05.04.2018 г. от Димитър Людиев, Георги Дракалиев,Калояна Живкова, д-р Георги Митев,относно: Закупуване на система за мониторинг на качеството на въздуха и газ анализатор за измерване на вредните емисии от отработили газове на автомобилите

Докладна записка № 08 - 00 7275 / 03.04.2018 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Поправка на явна фактическа грешка в докладна записка вх.№ 08-00-7172/12.03.2018 г. на Общински съвет - Бургас

Докладна записка № 08 - 00 7335 / 13.04.2018 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Сградата на бившето училище ”Христо Ботев” в с.Извор, Община Бургас

Питане № 08 - 00 7334 / 13.04.2018 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Чистотата на атмосферния въздух на територията на Община Бургас

Докладна записка  № 08 - 00 7395 / 09.05.2018 от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Извършване на ремонтни, реставрационни и други дейности по Паметника за незнайния войн пред Военен клуб - Бургас

Докладна записка № 08 - 00 7516 / 06.06.2018 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Възстановяване на имената на почетни граждани на Бургас

Докладна записка № 08 - 00 7627 / 13.07.2018 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Финансово подпомагане на Училищното настоятелство на ПГЕЕ "Константин Фотинов", гр. Бургас

Питане № 08 - 00 7739 / 16.08.2018 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Опасност от падащи стъкла до ОУ "Княз Борис I"

Докладна записка № 08 - 00 7777 / 04.09.2018 г. от Георги Дракалиев, Димитър Людиев, Костантин Луков, Веселин Пренеров и Tошко Иванов - общински съветници, относно: Удостояване на Рикардо Тоскани със званието “Почетен гражданин на Бургас“(посмъртно)

Питане № 08 - 00 7836 / 14.09.2018 г.  от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Състоянието на ул. "Алеко Константинов" в ЦГЧ, гр. Бургас

Докладна записка № 08 - 00 7917 / 12.10.2018 г. от Георги Дракалиев, Димитър Людиев, Петко Георгиев, Станимир Апостолов и Виолета Илиева - общински съветници, относно: Демонтиране на плоча с идеологически надпис, поставена на фасадата на ПГМЕЕ - Бургас

Питане № 08 - 00 8029 / 12.11.2018 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно:Необходими средства за провеждане на местен референдум на територията на Община Бургас

Питане № 08 - 00 8039 / 16.11.2018 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Възстановяване паметника на Александър Георгиев - Коджакафалията

Докладна записка № 08 - 00 8094 / 03.12.2018 г. от група общински съветници, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2019 за чествания на 100 години футбол в Бургас с името Черноморец

Питане № 08 - 00 8123 / 07.12.2018 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Нарушаване на наредбите на Общински съвет – Бургас от страна на "Свидетелите на Йехова"

Питане № 08 - 00 8124 / 07.12.2018 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Премахване на незаконно строителство до Рибарското селище

Докладна записка № 08 - 00 8193 / 10.01.2019 г. от Георги Дракалиев - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно:Празнична украса на ул.“Александровска“ и пл.“Тройката“, гр. Бургас

Питане № 08 - 00 8216 / 17.01.2019 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Незаконно строителство на строежи от пета категория на територията на Община Бургас

Питане № 08 - 00 8274 / 08.02.2019 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Мерки за намаляване на шумовото натоварване на територията на Община Бургас

Питане № 08 - 00 8335 / 15.02.2019 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Приходи от управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г., 2017 г. и 2018 г.

Докладна записка № 08 - 00 8411 / 08.03.2019 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Удостояване с отличия на Община Бургас

Питане № 08 - 00 8583 / 18.04.2019 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Административните граници на жилищните квартали, комплекси и центрове за административно обслужване на територията на гр. Бургас

Докладна записка № 08 - 00 8643 / 13.05.2019 г. от Георги Дракалиев, Димитър Людиев и Калояна Живкова - общински съветници, относно: Популяризиране на историческо събитие от средновековното минало на Бургас

Питане № 08 - 00 8772 / 13.06.2019 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Осветяване на бюст-паметниците в Приморски парк на гр. Бургас

Питане № 08 - 00 8773 / 13.06.2019 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Изсичане на дървета на територията на Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 8889 / 03.07.2019 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Удостояване с отличие на Община Бургас

Питане № 08 - 00 8998 / 19.06.2019 г. от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Възможност за двупосочно движение по ул. "Ген. Гурко", в участъка между ул. "Цар Симеон I" и ул. "Ст. Стамболов"

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
3983
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.