ДИМИТРИНКА ИВАНОВА БУЛАНОВА-МИТРЕВА

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА БУЛАНОВА-МИТРЕВА
  • ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 13.06.1963 г.
Професия: специалист изчислителна техника
Образование: средно
Чужди езици: руски, английски
Избрана с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: мандат 2011-2015 г.
Акцент през мандата:
Тел. за контакти: 0899 942 020
E-mail: d.mitreva@burgascouncil.org
Участие в комисии:
1. Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации - член
2. Постоянна комисия по транспорт и морско дело - член
3. Комисия за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти - член
4. Местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове - председател
5. Комисията на по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ:

1. Докладна записка № 08 - 00 4128 / 02.12.2015 г. от Димитринка Иванова Буланова-Митрева, общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас

2. Докладна записка № 08 - 00 4484 / 11.03.2016 г. от група общински съветници, относно: Провеждане на рибен фестивал

3. Докладна записка № 08 - 00 5036 / 07 .07.2016 Г. от Димитринка Буланова - общински съветник, относно: Актуализация на утвърдените таксиметрови стоянки на територията на град Бургас

4. Докладна записка  № 08 - 00 5184 / 16.08.2016 г. от Диян Вълков Димов - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ и Председател на ПКТМД, Димитринка Буланова - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ и член на ПКТМД, Антон Берданков - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ и член на ПКТМД, относно: Предложение за актуализиране на транспортна схема за междуселищен автобусен превоз във връзка с постъпило предложение на жителите на село Твърдица и становище на управителя на "Бургасбус" ЕООД

5. Докладна записка № 08 - 00 5399 / 03.11.2016 г. от Димитринка Иванова Буланова - Митрева - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане сцена на открито в Парк Минерални бани

6. Докладна записка  № 08 - 00 5309 / 05.10.2016 г. от общински съветници от политичекс партия ГЕРБ, относно: Приемане на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас

7. Докладна записка № 08 - 00 5486 / 24.11.2016 Г. от Димитринка Иванова Буланова - Митрева - общински съветник от ПП ГЕРБ Бургас, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас

8. Докладна записка № 08 - 00 6614 / 10.10.2017 г. от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Награждаване с отличие на Община Бургас

9, Докладна записка № 08 - 00 6834 / 01.12.2017 г. от Група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

10. Докладна записка № 08 - 00 6926 / 08.01.2017 г. от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на паркоместа на ул. "Поморийска" от кръстовището с ул. "24-ти Черноморски пехотен полк" до паркинг пред северен плаж

11. Докладна записка № 08 - 00 7155 / 07.03.2018 г. от Димитринка Буланова - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

12. Докладна записка № 08 - 00 7687 / 31.07.2018 г. от Диян Димов - общински съветник, председател на ПКТМД и Димитринка Буланова - общински съветник, член на ПКТМД, относно: Актуализация на утвърдените таксиметрови стоянки на териториятана град Бургас, във връзка с постъпили и обсъдени предложения

13. Докладна записка № 08 - 00 8089 / 30.11.2018 г. от Димитринка Буланова и Диян Димов - общински съветници, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
4251
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.