ТОДОР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

ТОДОР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
  • ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
  • ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 23.05.1977 г.
Професия: еколог
Образование: висше
Чужди езици: руски, английски
Избран с политическа сила: МК "Коалиция АБВ за Бургас"
Участие в предишен ОбС:
Акцент през мандата: социални дейности, екология, култура и НПО
Тел. за контакти: 0895 011 888
E-mail: t.angelov@burgascouncil.org
Участие в комисии:
Постоянна комисия по образование и вероизповедания - зам.председател

ВНЕСЕНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ И ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ:

Докладна записка № 08 - 00 4758 / 11.05.2016 Г. от Тодор Димитров Ангелов - общински съветник, относно: Наименуване на централна автобусна спирка

Докладна записка  № 08 - 00 5340 / 10.10.2016 г. от Антон Коджабашев и Тодор Ангелов - общински съветници, относно: Поставяне на паметна плоча на ул. "Вола", "Дом на писателя"

Докладна записка № 08 - 00 7789 / 07.09.2018 г. от група общински съветници, относно: Премахване на хоризонтална маркировка, обозначаваща зона за велосипедисти, по Крайбрежната алея в Морската градина на гр. Бургас, поставяне на коректни табели, указващи алеите за споделеност със знак Г16, както и тези само за пешеходци на необходимите места в Морската градина на гр. Бургас, обследване на възможност за алтернативен маршрут на велосипедистите – създаване на „Алея за здравето”, в рамките на Морската градина на гр. Бургас

Питане № 08 - 00 7893 / 09.10.2018 г. от Тодор Ангелов - общински съветник, относно: Възстановяване на извършени непризнати разходи към Община Бургас

Докладна записка № 08 - 00 8017 / 09.11.2018 г. от група общински съветници, относно: Предложение за провеждане на местен референдум на територията на община Бургас със следните въпроси: 1. Считате ли, че е необходимо Община Бургас да предприеме всички допълнителни мерки, съобразно действащото законодателство, за ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух на територията на общината? 2. Искате ли Община Бургас да сключи договор с независима международна организация за изготвяне пълен анализ на въздуха в общината и извършване на ежемесечен мониторинг на показателите и вредните емисии във въздуха?

Докладна записка № 08 - 00 8196 / 11.01.2019 г. от Тодор Димитров Ангелов - председател на група "Заедно за Бургас", относно: Избор на зам.-председател на Общински съвет - Бургас

Докладна записка № 08 - 00 9056 / 09.08.2019 г. от Тодор Димитров Ангелов - общински съветник от група общински съветници "Заедно за Бургас", относно: Ремонт на асфалтова настилка на автомобилен паркинг в жилищен комплекс "Братя Миладинови", източно на блок 46, пред входовете с номера 5, 6 и 7

ПРЕГЛЕЖДАНИЯ:
3415
 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.